Yapay Zeka Başlangıç

Tuncay ÖZER Tuncay ÖZER


Ağustos 2019 Yapay Zeka (1) 0


Yapay Zeka Başlangıç

Yapay zeka, dar zeka ve yapay genel zeka olarak ikiye ayrılmaktadır.

Yapay genel zeka; biyolojik olarak insan sinir sisteminden esinlenerek matematiksel olarak tasarlanan görsel algılama, hareket, ses tanıma ve konuşma, düşünme ve karar verme yeteneğine sahip, kendi kendine öğrenme işlemlerini sürdürebilen yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür.

Yapay dar zeka ise belirli bir problemin çözümü için geliştirilen ve veriden öğrenen dar kapsamlı yapay zeka sistemleridir.

Yapay zekanın temelini öğrenmek önemlidir. Aksi halde geliştirici değil uyarlayıcı olursunuz. Bu yüzden yapay sinir ağları (artificial neural networks), makine öğrenmesi (machine learning), işlemsel zeka (computational intelligence), derin öğrenme (deep learning) gibi temel dersleri mutlaka takip etmelisiniz.

Kapsamlı Derin Öğrenme Rehberi : Derin Öğrenmede birçok parametre, hiperparametre ve konsept vardır. Bu alanda yeni olanlar için bazı temel konular üzerinden hızlıca geçmek için tarafımca bir liste oluşturdum.

Stanford Üniversitesi (Türkçe):

Başak Buluz ve Yavuz Kömeçoğlu ile birlikte Türkçeleştirdiğimiz CS 229 — Machine Learning ve CS 230 — Deep Learning ders içeriklerinden oluşturulmuş el kitaplarını da takip edebilirsiniz!

CS 229 — Makine Öğrenmesi El Kitabı

CS 230 — Derin Öğrenme El Kitabı

Stanford Üniversitesi:

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü):

Hacettepe Üniversitesi:

Online Eğitim Platformları:

Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme vb. online derslerin sertifikalı eğitimlerine ulaşabileceğiniz online eğitim platformları:

Coursera, Udacity, edX, fast.ai, Udemy, Google

Derin Öğrenme Kitabı:
Deep Learning Book-Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville

Tüm bunların yanında 2016 yılında ODTÜ, 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşmiş ve bu yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen yapay öğrenme yaz okulları da gelişiminiz için faydalıdır.

Veri biliminde en çok kullanılan 5 programlama dili*:

  • Python (%57),
  • C/C++ (%44),
  • Java (%41),
  • R (%37), ve
  • JavaScript (%28) dir.

Özellikle Python birçok derin öğrenme kütüphanesinin arka planında kullanılmasından dolayı en çok tercih edilen programlama dili iken veri görselleştirme içinse en tercih edilen dil R’dır. Python programlama dilinin bir diğer avantajı da hem akademik hem ticari uygulamalar için kullanılabilmesidir.

Kendi bilgisayarınızda:

Kullandığınız programlama diline göre uygun IDE (Integrated Development Environment-Tümleşik Geliştirme Ortamı) seçimi yapmalısınız. Örneğin en çok kullanılan Python dilinde çalışıyorsanız Anaconda (Package Management Tool-Paket Yönetim Servisi) ve/veya Visual Studio Code, Java için Eclipse tercih edebilirsiniz.

Ücretsiz bulut ortamında:

Microsoft Azure Notebook (sadece CPU) ve Google Colab (GPU desteği var) herhangi bir kurulum gerektirmeksizin uygulamanızı geliştirmenizi sağlamaktadır.

Ayyüce KISRAK hocama teşekkürler.

Referans ve Kaynak : https://medium.com/@ayyucekizrak/yapay-zekaya-ba%C5%9Flama-rehberi-91e79d3de8e1