Siber İstihbarat, Siber Tehdit İstihbaratı ve Sosyal Medya İstihbaratı

Tuncay ÖZER Tuncay ÖZER


Eylül 2020 Siber Güvenlik (13) 0


Siber İstihbarat, Siber Tehdit İstihbaratı ve Sosyal Medya İstihbaratı

İstihbarat, çeşitli sözlüklerde “akıl, zeka, malumat, haber, bilgi, havadis, bilgi toplama, haber alma” şeklinde yer almaktadır. Ancak istihbarat terminolojisinde haber, işlenmemiş bilgiyi ifade etmektedir. Elde edilen verinin, istihbarat olabilmesi için bir takım işlemlerden geçmesi gerekmektedir. İstihbarat hakkında çeşitli tanımlar yapılmıştır. İstihbarat, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak, çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen üründür. [1]
Bulunduğumuz 21.Yüzyılda gelişen teknolojiler ile artık bilgiler ve kontroller PC, Mobil Teknoloji ve Bulut teknolojilerinde yer almaktadır. İnsanların ihtiyaçları bu teknolojiler ile karşılanmakla birlikte kritik bilgiler, temel ihtiyaçlar (Elektrik, Su, Para vb.) yönetim sistemleri ile sağlanmaktadır. 21.Yüzyılda bu kadar geniş bir ağ (siber uzay) içinde bulunan bilgilere sahip olmak, korumak, iç ve dış güvenliğini sağlamak, diğer ülkelere karşı savunma yöntemleri oluşturma ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Siber güvenlik metodolojileri arasında siber istihbarat, siber tehditin tespit edilmesi, olası olaylara karşı kişi veya kurumların sosyal medya üzerinde araştırılması konuları bulunmaktadır.
Bu makale tarafımca yüksek lisans ödevi olarak hazırlanmış olup, kaynak dosyası (PDF) aşağıda verilmiştir. Umarım Siber Güvenlik konusunda bir adım olur.
 
Siber İstihbarat Siber Tehdit İstihbaratı ve Sosyal Medya İstihbaratı Makale

siber güvenlik siber istihbarat ,