Oracle Data Export ve Import İşlemi

Tuncay ÖZER Tuncay ÖZER


Ekim 2016 ORACLE (5) 0


Oracle Data Export ve Import İşlemi

Merhaba bugünlerde uğraşlarımın arasında olan Oracle veritabanında Full export ve Full import işlemini kısa ve öz komutlarla yazdım. Umarım işinize yarar.

DB ye bağlanarak export veya import yapacağımız dosya dizinini ayarlıyoruz. Ayrıca Source ve Target Db sunucularında bulunan oracle Table spaceleri önceden oluşturuyoruz. Create Tablespace scripti source Db den Kaynak Db ye aktarabilirsiniz. Source Db ve Kaynak Db de Charet setleri ve TableSpace size ve adları aynı olması gerekir. Kolay gelsin.

sqlplus / as sysdba 

SQL> create or replace directory dp_dir as '/u01/backup/';

SQL> exit

buradan çıkıp, normal oracle kullanıcısı komut satırında aşağıdaki kodu yazarak export ediyoruz.

expdp system/?ifre@orcl full=Y directory=dp_dir dumpfile=orcl.dmp logfile=expdpORCL.log

Kaynak sunucuya export edilen dosyayı kopyalıyoruz. aynı şekilde SQL pathinde olduğu gibi path tanıtımı yapıyoruz. Daha sonra import işlemini ekleyecez.

impdp system/?ifre@orcl full=Y directory=dp_dir dumpfile=orcl.dmp logfile=impdpORCL.log