ANA SAYFA
поздравления с новорожденным

Nisan 2013 Rapor

DÜNYA'DAN

Birleşmiş Milletler verilerine göre en fazla gurbetçinin yaşadığı bölge Ortadoğu. Gurbetçiler BAE'de toplam nüfusun % 70'ini, Kuveyt'te % 60'ını, Lüksemburg'da % 30'unu, İsviçre'de ise % 20'sini oluşturuyor. OECD'ye göre gelişmişülkelerden çıkarak yabancı ülkelerde yaşamaya karar verenlerin başında İngiltere vatandaşları geliyor.

Deloitte "Enerjide Yeni Sınırlar" raporuna göre günümüzde enerji şirketleri, dünyanın en önemli teknoloji şirketleri haline gelmeye başlıyor. Donanım ve yazılım alanındaki ileri teknolojiler, bir kaç yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyen bölgelerdeki jeolojik potansiyeli ortaya çıkarıyor. 2011 yılında risk sermayedarları, enerji kullanımını yöneten yazılım ve donanım şirketlerine 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

2016 yılında G20 grubundaki ülkelerde internet ekonomisinin büyüklüğünün 4,2 trilyon dolara ve 3 milyar kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor.

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl 5.'si yayımlanan "Global Challengers - Yükselen Global Yıldızlar 2013" raporundaki 100 şirket, toplam 17 ülkeden geliyor. Çin'den bu yıl listeye giren şirket sayısı 30 olurken, Çin'i 20 şirketle Hindistan, 13 şirketle Brezilya izliyor. Meksika'dan 7, Rusya'dan 6, Güney Afrika'dan 5, Tayland'dan 4, Türkiye'den ise 3 firma (Koç, Sabancı, THY) listede yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre, çoğunluğunu başkalarının evlerinde çalışan ve genelini kadınların oluşturduğu en az 52,6 milyon kişinin ev işçisi olduğu belirtildi. Uzmanlar ise kayıtdışının yüksek olduğu sektörde sayının aslında 100 milyona ulaştığını söylüyor.  117 ülkeden toplanan resmi istatistiklere dayanarak hazırlanan rapora, ev işçisi olarak çalışan 7,4 milyon çocuk işçinin dahil edilmediği vurgulandı. ILO, 2011 yılında, "Ev Hizmetlileri" sözleşmesini kabul etmiş ancak ABD, Filipinler ve Uruguay tarafından onay görmemişti.

İkinci dünya savaşından bu yana petrol ithal eden ABD'nin, 2030 yılından sonra kaya gazı sayesinde petrol ihraç etmeye başlayacağı vurgulanıyor.

Ernst & Young'ın hazırladığı "Küresel İslami Bankacılık Rekabetçilik Raporu"na göre, küresel islami bankacılık aktifleri son 4 yılda ortalama % 19'luk büyüme ile 2011'de 1,3 trilyon dolara ulaştı. Potansiyeli yüksek piyasalar arasında Suudi Arabistan ilk sırada yer alıyor. Suudi Arabistan'ı Malezya, Katar, Türkiye ve Endonezya takip ediyor. İslami bankacılık aktiflerinin % 55'ini en büyük 20 islami banka oluşturuyor. Bu bankalar Körfez İşbirliği Konseyi, Malezya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkede yoğunlaşıyor. 2023te Türkiye'deki islami bankacılığın 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Orta Amerika Kahve İhracatçılarıÖrgütü (Orceca) raporuna göre, küresel kahve üretiminin % 17sini gerçekleştiren Orta Amerikadaki çiftçilerin gelecek yıl ihracatlarının küf hastalığı nedeniyle % 25 azalabileceği belirtiliyor. Dünyanın kahve talebindeki değişim, kahve piyasasının yeniden şekillendiriyor. Daha çok hazır kahvelerde kullanılan robusta tipi kahve Brezilya ve  Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla rağbet görürken, daha maliyetli olan ve Avrupa ile  ABD’de kullanımı daha yaygın olan arabica talebi zayıflıyor. Buna bağlı olarak geçtiğimiz hafta itibariyle robusta kahvenin son bir yıl içinde yaptığı % 13e çıkarken, aynı dönem içinde arabicanın fiyatı % 37 geriledi.

Bloomberg tarafından gerçekleştirilen ve 60 ülkeyi kapsayan Ülkelere Göre Benzin Fiyatları Listesinde en pahalı benzinin satıldığıülke 9.89 dolar ile Türkiye. Benzinin en ucuz olduğu ülke ise 0.06 dolar ile Venezuela. Türkiyeyi Norveç, Hollanda, İtalya ve Portekiz izliyor.

Yabancı Emlak Yatırımcıları Derneği'nin (Association of Foreign Investors in Real Estate-AFIRE) yıllık araştırmasına göre, 2001'den bu yana ilk kez yabancı yatırımcıların en çok tercih ettikleri beş kentten dördü Amerikan kentleri oldu. Yatırım yapılacak global şehirler sıralamasında New York, Londra, San Francisco, Washington, Houston yer aldı. Emlakta değer artışı için en iyi ortamı sağlayan ülkeler ABD, Brezilya ve İngiltere oldu. Geçen yıl dokuzuncu olan Türkiye dördüncülüğe yükseldi.

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) rakamlarına göre, dünya motorlu taşıt üretiminin 84 milyon adedi aştığı 2012 yılında Türkiye, yıllık üretimde % 10 düşüş göstermesine rağmen ülke sıralamasında bir basamak yükselerek 16. oldu. Listenin birinci sırasında Çin, daha sonra ABD, Japonya, Almanya, G.Kore, Hindistan, Brezilya, Meksika yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) dünyada 10.906 organizasyon kabul ederken, Türkiye ülke içindeki 242 organizasyonun kabul etmesiyle dünya sıralamasında 14. oldu. En fazla organizasyonun sözleşmeyi imzaladığıülke, 1439 organizasyon ile İspanya.

Dünya ‘estetik operasyon’ listesine Türkiye 19. sıradan girdi. Birinci Güney Kore’yi, Yunanistan ve İtalya takip ediyor. Türkler en çok cilt, saç ve göğüs estetiği yaptırıyor.

Küresel alacak sigortası şirketlerinden Euler Hermes'e göre 2013 yılında Türkiye'de şirket iflasları 2012 yılına göre % 5 oranında artarak 16.800'e yükselecek. Küresel ticarette azalan talebe paralel olarak 2013 yılında iflas oranının artarak % 4'e yükselmesinin beklendiğini ifade eden şirket yetkililerine göre İspanya ülke iflas listesinde % 25 oranıyla liderlik ederken, dünya GYSİH'nin % 52'sini temsil eden 24 ülke önümüzdeki yıl içinde iflas listesinde daha üst sıralara yükselme eğilimi gösteriyor. İflas oranlarında Türkiye'nin Brezilya, Polonya, Yunanistan, Lüksemburg, Belçika ve Çek Cumhuriyet'inin gerisinde kaldığı belirtiliyor.

Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi'ne (CEBR) göre Türkiye 783 milyar dolara çıktığı tahmin edilen gayrisafi yurtiçi hasılasıyla (GSYH) ekonomi liginde iki basamak yükselerek 17. oldu. Listede ilk sıralarda ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, İtalya, Rusya, Hindistan, Kanada, Avustralya, İspanya, Meksika, G.Kore, Endonezya ve Türkiye yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2012 yılında yaptığı piyasa denetimlerinde, toplam denetimin %10 oranındaki ürünlerde uygunsuzluk tesbit edildi. En yüksek uygunsuzluk oranları asansör, makine, otomotiv, basınçlı ekipman grubunda çıktı.

Schneider Electric ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2. Yeşil Tüketim Araştırması'na göre en çevreci sektörler sırasıyla cam, sağlık ve beyaz eşya olarak, en yeşil ürünler ise geri dönüşümlü poşet, beyaz eşya ve organik gıdalar olarak algılanıyor.

7 milyon konutun yıkılacağı kentsel dönüşüm süreciyle birlikte, bir yıl önce çok az sayıda olan yıkım şirketlerinin sayısı bir anda 150'ye fırladı. Hurdacılar yıkımcı oldu, iş kazası riski arttı, 15 Avrupa'lı yıkımcı ortak aramaya başladı.

Araştırma şirketi Frost&Sullivan'a göre Türkiye'de sağlık sektörü harcamaları 2015'te 63 milyar dolar düzeyine çıkacak. 2000'li yıllarda "avantajlıüretim merkezi" olarak tanımlanan Türkiye'nin, giderek "sağlık tüketicisi pazarı"na dönüştüğü vurgulanıyor.

Son 10 yıllık dönemde Türk firmaları yurt dışında toplam 200 milyar dolara yaklaşan 5.000 civarında proje üstlenirken, yurtdışı müteahhitlik geliri 8.7 milyar dolarda kaldı. Türk firmalarının 2012 yılı en çok iş hacmi Türkmenistan, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan'da yoğunlaşırken, dünyanın en büyük 225 firmasından 33'ü Türk firması olarak belirlendi.

Demiryollarında TCDD tekelinin kalkacak olması, şehirlerarası otobüs firmalarının tek başlarına ya da Alman ve İspanyol firmalarıyla ortak olarak sektöre giriş hazırlıklarına başlamasına yol açtı.

Deloitte Türkiye'nin 2012'ye yönelik hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'de internet ve mobil hizmetler sektöründe 22 satın alma ve birleşme gerçekleşirken internette kart ile yapılan işlemler % 30 arttı. 2011'de bu işlemlerin toplam hacmi yaklaşık olarak 23 milyar TL iken, 2012'de 30 milyar 664 milyon TL'ye çıktı.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2012'de nüfus 903.115 kişi artış kaydetti, toplam nüfus 75 milyon oldu. Nüfusun % 50,2 si erkek, % 49,8 i kadın. En hızlı artışÇankırı'da oldu. Ortanca yaş 30,1'e yükseldi. Çalışma çağındaki nüfus ise % 1,5 arttı.

ISO "500 büyük sanayi kuruluşunda 10 yıllık gelişim trendleri 2001-2010" çalışmasına göre sanayi giderek montaj ağırlıklı bir hal alıyor, ihraç ürünleri üretimi büyük ölçüde ithal girdilerine bağlı kalıyor.

Yeni yayınlanan Elektrik ve Elektronik sektörü strateji belgesine göre belirlenen 4 hedef ve 22 eylemden sonucunda Türkiye'nin bölgede ar-ge ve üretim üssü olması sağlanacak.

TUİK verilerine göre Türkiye, geçen yıl bir önceki yıla göre % 1,8 artışla, 23 milyar 440 milyon 436 bin dolar turizm geliri elde etti.

TUİK verilerine göre Türkiye, 2012 ihracatında % 13,1 artış göstererek 152,6 milyar dolarla rekor kırdı. Rekoru etkileyen kalemin "parasal olmayan altın"daki artış olduğu söyleniyor (altın takası ile petrol).

Twitter'ın 2012'nin 2. yarısına ilişkin yayınladığışeffaflık raporuna göre Türkiye, mahkeme kararı olmadan tweet sildirmeyi en çok talep eden ülke.

HumanGroup'un 2012 Aralık'ta gerçekleştirdiği "İş Dünyasının Sağlığı" araştırmasına göre çalışanlar en çok iş yükü (% 51,2), iletişim sorunları (%41,3), iş-özel hayat dengesi (% 32,9) ve mali zorluklar (% 32,2) nedeniyle strese giriyor. Araştırmaya göre çalışanlar, streslerini azaltmak ve kendilerini iyi hissetmek için en çok spor yapmayı (% 29) tercih ediyor. Hiçbir şey yapmayanların oranı da neredeyse aynı (% 28,6). Her beş kişiden 1'i, bir ya da birkaç kadeh alkollü içki içmeyi tercih ediyor. Çalışanların % 11'i ise "SPA/masaj" yolu ile stresini azaltıyor. 10 kişiden 6'sı ilaç kullanıyor.

TUİK verilerine göre geçen yıl üniversiteli diploma işgücü 520 bin kişi arttı. Bunların 484 bini istihdam edildi. Böylece üniversiteli işsiz sayısı 36 bin artarak, 503 bin kişiye çıktı.  2012 yılı itibariyle üniversite mezunu işsizler ordusu içinde sayıca en kalabalık grubu, 189 bin kişi ile "iş ve yönetim" bölümlerinden mezun olanlar oluşturuyor. Bunları 51 bin kişiyle "öğretmenlik ve eğitim bilimleri" okuyanlar ve 42 bin kişiyle "mühendis" diplomalılar izliyor. İlgili alandaki işsiz sayısının iş gücü içindeki payını gösteren işsizlik oranında ise % 22.1le "gazetecilik ve enformasyon" mezunları başıçekiyor. Bunları % 21le "sanat" bölümleri, % 17 ile "imalat ve işleme", aynı oranla "ulaştırma hizmetleri" ve "çevre koruma", % 15.3le "yaşam bilimleri", % 14.1le "sosyal ve kişisel hizmetler", % 14le "iş ve yönetim", % 12.5le "bilgisayar" bölümü mezunları izliyor. Oransal bazda işsizliğin en düşük olduğu alanların başında ise % 1le "güvenlik" hizmetleri geliyor. İşsizlik oranı "sağlık" mezunlarında % 2.1, "hukuk" mezunlarında % 3.4, "veterinerlik" mezunlarında da % 4.3le oldukça düşük düzeylerde seyrediyor.

TUİK verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde konut satışlarıönceki yıla göre %3 oranında artarak 431.585 adet seviyesinde gerçekleşti. Artışın en çok olduğu iller Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. En düşük olduğu iller ise Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu.

Türk bankacılık sektöründeki altın tasarrufu 2 yıl öncesine göre % 675.2, son bir yılda ise % 30 artışla 2012'nin sonunda 18 milyar 599 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki altın varlığı 194 tona çıktı. Dünya altın rezervi listesinde ise 14. sıraya yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ''2012 Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket'' istatistiklerine göre 2012 yılında önceki yıla göre, kurulan şirket sayısı yüzde 27 azalarak 38 bin 887 olurken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,19 artarak 14 bin 168 olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), hazırladığı raporla hizmete erişim ve fiyatta üst seviyeye ulaşılan bir yapıda, yenilikçi ilaçlara erişim ve kalite ile ilgili sıkıntı riskinin altınıçizdi.  Rapora göre Türkiye'deki sistem bugün sürdürülebilir yapıda değil. Halkın % 99'una ulaşan, dünyanın en ucuz sağlık hizmeti söz konusu. Ancak fiyatlar bu kadar düştüğünde inovasyon ve yeni ürünlere erişim riskli hale geliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığının Türkiye Aile Yapısı Araştırması TAYA raporuna göre Türkiye'deki 19 milyon hanenin % 72.3'ünün aylık geliri 1200 liranın altında. Hanelerin % 9'unda ise gelir ayda 400 liranın açlık sınırının altında. Bu düşük gelir araştırmaya göre üç bölgede daha da yüksek oranda. Kuzeydoğu Anadolu'da 400 lira altında gelire sahip aile oranı % 13.3, Orta Anadolu'da bu oran % 13.2, Güneydoğu Anadolu'da ise Türkiye ortalamasının iki katının üzerinde ve % 19.2 oranında.

Enerji sektöründe 18’i termik, 28’i HES, 46 santralın özelleştirilmesi planlanıyor. Santral satışından, dağıtım bölgesi satışının 3 katından fazla gelir sağlanabilir. Satıştan 40 milyar $ gelir bekleniyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 2012 yılı 2.Barometre Anketi sonuçlarına göre, uluslararası yatırımcıların % 53’ü Türkiye’ye 2012 yılında 15-20 milyar dolar arasında uluslararası doğrudan yatırım girişi olmasını bekliyor. Önümüzdeki dönemde en fazla yatırım yapılacak sektörler enerji, finansal hizmetler, otomotiv ve yan sanayi olarak sıralanıyor.

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği DÇÜD'den alınan bilgilere göre, 2011 yılında 34.1 milyon tonluk ham çelik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2012'de üretimini % 5,2 artışla 35.9 milyon tona çıkararak dünyanın en büyük 8'inci çelik üreticisi oldu. Ancak ocak-şubat aylarında düşüş gözlemleniyor.

Konut fiyatını artıran, projeye prestij katan spor merkezlerinin doğru yönetilmediğini söyleyen Tesis Yönetim yetkilileri, spor tesislerinin % 60'ının atıl kaldığını belirtiyorlar.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'ne göre  imalat sanayindeki sigortalı ücretli sayısı Eylül 2012'de 3 milyon 326 bine ulaştı. Bu ücretlilerin % 39'u tekstil ürünleri, giyim eşyaları ve gıda ürünleri imalatında istihdam ediliyor. İmalat sanayi sigortalıücretli istihdamı 2012 Eylül ayında bir önceki aya göre 72 bin, Eylül 2011-2012 dönemindeki bir yılda ise 218 bin artış gösterdi. Öte yandan, İstanbul'daki sigortalıücretli sayısı, söz konusu bir yılda 275 bin artarak 3,5 milyona ulaştı. Sayı Ankara'da 74 bin artarak 1 milyon, İzmir'de 46 bin artarak 767 bin oldu. Üç büyük il dışarıda bırakıldığında, en yüksek istihdam artışı Antalya, Gaziantep, Kocaeli ve Bursa'da yaşandı.

Kaynak: danismend.com

 

 

 

 

Ziyaretciler

0227555
Bugün
Dün
Bu Hafta
Hafta
Bu Ay
Ay
Toplam
112
183
503
198083
4285
7714
227555

IPniz: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-16 14:20:44