ANA SAYFA
поздравления с новорожденным

C# Devexpress Grid Kontrol Güncelleme

Merhaba arkadaşlar,GridControlde satır güncellemeleri yaparken uygulayacağınız yöntemlerden birini örneklem yaparak paylaşacağım.  

 Design ekrnında buton tıklama ile yapılacak kontrol  aşağıdadır.

  private void kaydetbtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Edit == true)
            {
                CekGuncelle();
            }
            else
            {
                CekKaydet();
            }
        }
        void CekKaydet()
        {
            if (Convert.ToInt32(gridView1.RowCount) < 2)
            {
                mesajlar.Bilgi("Çek Girişi Yapınız");
 
            }
            else
            {
                if (
                    cekbordro.Ekle(txtBordroNo.Text, txtCariKodu.Text, tarih.englishdateformat(txtBordroTarihi.Text), txtaciklama.Text, MainForm.UserId,GirilenCekler) == true)
                {
                    mesajlar.Bilgi("Çek Bordrosu Kaydedildi");
                    Temizle();
                }
                else
                {
                    mesajlar.Hata("İşlemde Hata Oluştu");
                }
            }
        }
        void CekGuncelle()
        {
            if (cekbordro.Guncelle(AcilanBordroId, txtBordroNo.Text, txtCariKodu.Text, tarih.englishdateformat(txtBordroTarihi.Text), txtaciklama.Text, MainForm.UserId, GirilenCekler) == true)
            {
                mesajlar.Bilgi("Çek Bordrosu Güncellendi");
 
            }
            else
            {
                mesajlar.Hata("İşlemde Hata Oluştu");
            }
        }
     private void Liste_EmbeddedNavigator_ButtonClick(object sender, NavigatorButtonClickEventArgs e)
        {
            if (e.Button.ButtonType == DevExpress.XtraEditors.NavigatorButtonType.Remove)
            {
                try
                {
                    int DiziId = Convert.ToInt32(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "DIZIID").ToString());
 
                    GirilenCekler[DiziId].eklendimi = false;
                }
                catch (Exception)
                {
 
                    throw;
                }
 
 
            }
        }
 
        private void gridView1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
        {
            int DiziId = Convert.ToInt32(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "DIZIID").ToString());
            SatirGuncelle(ekranlar.KBordroicinCekGuncelle(GirilenCekler[DiziId], txtCariKodu.Text, txtCariAdi.Text), DiziId);
 
        }
        void SatirGuncelle(KendiCekimiz GuncelCek, int DiziId)
        {
            GirilenCekler[DiziId] = GuncelCek;
            if (GuncelCek.eklendimi == false)
            {
                int _DiziId = Convert.ToInt32(gridView1.GetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "DIZIID").ToString());
 
                GirilenCekler[_DiziId].eklendimi = false;
 
                gridView1.DeleteRow(gridView1.FocusedRowHandle);
            }
 
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "BELGENO", GuncelCek.PortFoyNo);
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "CEKNO", GuncelCek.CekNo);
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "VADETARIHI", GuncelCek.VadeTarihi);
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "BANKA", GuncelCek.Banka);
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "SUBE", GuncelCek.Sube);
            gridView1.SetRowCellValue(gridView1.FocusedRowHandle, "TUTAR", GuncelCek.Tutar);
 
            ToplamHesapla();
        }
 

Ziyaretciler

0227552
Bugün
Dün
Bu Hafta
Hafta
Bu Ay
Ay
Toplam
109
183
500
198083
4282
7714
227552

IPniz: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-16 14:20:24